PolskiEnglish

Producent

Masz pytania? zadzwoń lub napisz

22 844 01 71 lub 508 31 03 93

uclin@op.pl Formularz kontaktowy

Refundacja NFZ

Informacje dotyczące refundacji alarmów wybudzeniowych w leczeniu moczenia nocnego w Polsce: 

 

Obecnie, w leczeniu moczenia nocnego u dzieci i młodzieży w Polsce refundowana jest  wyłącznie desmopresyna - jedna z dwu, obok alarmów wybudzeniowych, terapii pierwszego rzutu rekomendowanych zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne i urologiczne.

Wniosek o refundację alarmów wybudzeniowych złożony w Ministerstwie Zdrowia w 2012 roku został odrzucony  z powodu ograniczonych możliwości płatniczych podmiotu zobowiązanego  do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dniem 04.12.2013. Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz pomimo uzyskania ze strony konsultantów krajowych pozytywnych opinii wniosku o objęcie refundacją alarmów wybudzeniowych jako bezpiecznej i skutecznej metody leczenia monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci i młodzieży, podjął decyzję o nie umieszczaniu alarmów wybudzeniowych w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tj. z uprawnieniem do całkowitej lub częściowej refundacji).

 

We wszystkich krajach europejskich, poza Polską niestety, pacjent otrzymuje pełną refundację zarówno na desmopresynę, jak i na zakup alarmu wybudzeniowego w terapii monosymptomatycznego moczenia nocnego.

***

Tymczasem, już powszechnie dostępne są opracowania naukowe, z których wynika, że leczenie desmopresyną jest mniej skuteczne niż stosowanie alarmów wybudzeniowych oraz że moczenie nocne po zastosowaniu tego może nawracać nawet u 80% pacjentów. Z tych powodów w wielu krajach, m.in Australii rekomendowane jest stosowanie alarmu wybudzeniowego jako pierwszego etapu postępowania terapeutycznego w leczeniu moczenia nocnego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod linkiem : Skuteczność alarmów wybudzeniowych - Standardy Medyczne oraz w opracowaniu Rady Przejrzystości  przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która stwierdziła w 2017 roku "alarm wybudzeniowy i desmopresyna są równie skuteczne w leczeniu MNN i powinny być oferowane w oparciu o preferencje rodziny".

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych pragnie także podkreślić, że w ramach analiz dołączonych do wniosku (o objęcie refundacją leku zwierającego desmopresynę) nie uwzględniono alarmu wybudzeniowego jako komparatora dla desmopresyny. Podejście to nie znajduje uzasadnienia biorąc pod uwagę odnalezione wytyczne, które wskazują, że desmopresyna i alarm wybudzeniowy są technologiami o porównywalnej skuteczności. Jednocześnie odnaleziony przegląd systematyczny wskazuje, że terapia z zastosowaniem alarmu wybudzeniowego wykazuje w dłuższej perspektywie wyższą skuteczność i niższy wskaźnik nawrotów choroby w porównaniu z terapią z zastosowaniem desmopresyny. Biorąc pod uwagę, że alarm wybudzeniowy nie jest obecnie technologią refundowaną stosowanie jej może być utrudnione dla części pacjentów. Niemniej jednak Prezes Agencji zwraca uwagę na konieczność rozważenia stosowania alarmu wybudzeniowego jako alternatywy dla desmopresyny.

 ***

Zapraszamy do odwiedzania tej zakładki. Będziemy Państwa informować na bieżąco.


Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: AWESO

© uClin.pl Moczenie Nocne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.